Jannie Jensma-Dijkema neerlandica
DRS. JANNIE JENSMA (1938)

studeerde Nederlandse Taal
en Letterkunde met als
bijvakken Noorse
Letterkunde en Samisch.
Na haar doctoraal was zij
docent Nederlands aan het
Lauwerscollege voor VWO en
HAVO in Buitenpost
en daarna aan de Thorbecke
Academie in Leeuwarden.
Zij stelde een boekje samen
van Samische proza en poëzie.
In 2002 verscheen haar
vertaling uit het
Middelnederlands van
Reynaert de Vos.
 Omslag Reynaert de vos