Omstreeks het jaar 900
begon de Noorse koning
Harald Hårfagre onrust te
zaaien in de koninkrijkjes
van verschillende Noorse
vorsten, die hij aan zich
wilde onderwerpen.
Velen van hen vluchtten naar
IJsland waardoor dáár
literatuur en cultuur tot
grote bloei kwamen; destijds
uniek in Europa!
De beroemdste en geleerdste
schrijver was Snorri
Sturluson (1179-1241) die in
zijn ‘Edda’ overgeleverd en
actueel materiaal optekende
in koningssagen,
mythen en sagen.
De beroemdste en geleerdste  schrijver was Snorre  Sturlason